Všeobecné informace pro spolupracující lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 • objednání k ortodontické léčbě

            Současné době nepostačuje kapacita ortodontických ambulancí poptávce pacientů snad nikde v České republice a není tomu, bohužel, jinak ani u nás. V posledních letech vzrostl zájem o ortodontickou léčbu nejen u dětí a dospívajících ale i u dospělých, kteří dříve takové možnosti neměli. Jelikož objednací doby postupně narůstaly do neúnosných délek, byli jsme nuceni zvolit jiný systém.
Ve standardních situacích se pacienti na základě Vašeho doporučení objednávají na ortodontické vyšetření sami, většinou nejlépe telefonicky. Sestřička na recepci jim sdělí všechny potřebné informace, zejména pak, kdy bude nejbližší tzv.„objednací den“. Každý, (bez jakéhokoliv omezení počtu !), kdo v tento den zavolá, bude objednán na první konzultační návštěvu. Obvykle za tento jediný den objednáme 100-150 nových pacientů a zaplníme tím naši  kapacitu cca na 4-7 měsíců. V současné době se tak počet objednacích dnů ustálil na poču 2/ročně, na jaře a na podzim. (Snad neobvyklé, ale zatím jsme nevymysleli lepší systém, který by umožnil jak všem skutečným zájemcům dostat se do léčby, tak i nám udržet počet pacientů, který jsme ještě schopni kvalitně ošetřit a přitom současně dodržet i limity stanovené pojišťovnami :-)).
Jedná -li se o závažné skeletální vady, rozštěpy, syndromová postižení, akutní úrazové subluxace ap. nebo stavy, kdy bez ortodontické předléčby není další kvalitní stomatologické ošetření možné, budeme se snažit Vám maximálně vyhovět a pacienty objednat přednostně. V těchto situacích, prosím, určitě zavolejte a domluvíme se osobně.
V našem regionu ZP hradí ortodontickou konzultaci pouze na základě Vámi vystavené žádanky k ortodontickému vyš. V některých regionech ji pro změnu nehradí vůbec. (?)
Pacienti se mohou ale objednat i „na vlastní přání“, tj. bez doporučení. V těchto případech však pojišťovny ortodontickou konzultaci nehradí.( v současné době dle sazebníku VZP 200 Kč.)

 • objednání ke zhotovení panoramatického Rtg snímku

            Ke zhotovení snímku není třeba se objednávat na konkrétní termín. Snímek uděláme na počkání kdykoliv v ordinační době kterýkoliv pracovní den. Nicméně, pokud jede pacient zdaleka apod. je vhodné, aby si zavolal předem pro případ, že bychom z nějakého důvodu neordinovali (dovolená, školení ap.). Snímkujeme pouze po předložení Vámi vystavené žádanky na OPG. Hotový snímek posíláme obratem e-mailem nebo jej dostane pacient s sebou na médiu podle vašeho přání.( fotografický papír A4 nebo CD).

 • zhotovení digitálního panoramatického nebo kefalometrického snímku

      Již od ledna 2008 Vám můžeme nabídnout zhotovení panoramatického nebo kefalometrického snímku  na digitálním rentgenovém přístroji  Planmeca Pro-line xc /Ceph s Dimax3/  finského výrobce Planmeca.

Některá důležitá technická data:

  - Rentgenka:
 • Toshiba D-054SB-P
 •   - Velikost ohniska:
 • 0,5x0,5 mm ( úhel ohniska 5°)
 •   - Celková filtrace min.:
 • 2,5mm Al
 •   - Anodové napětí/proud:
 • 60-80 kV / 4-12 mA
 •   - Expoziční čas:
 • panoramatický   4,8-18 s
 •    
 • kefalometrický   0,2- 5 s
 •   - Zvětšení:
 • panoramatický 1,2 konstantně
 •    
 • kefalometrický 1,08-1,13
 •   - Výstupní formát:
 • standardní komprimovaný .jpg  (obvykle 400-700kB)
 •  
 • nekomprimovaný .tiff  ( obvykle 4-8 MB)
 •   - Výstupní forma:
 • tisk na lesklý fotografický papír A4
 •    
 • vypálení na CD
 •    
 • zaslání e-mailem
 •             -pozn.:  Výstupní komprimovaný formát .jpg je stále velmi kvalitní a je možné ho bez obav dále zpracovávat v různých grafických editorech. Doporučuji starý dobrý český Zoner Photo Studio ( ZPS 11) který je stále ještě uživatelsky přívětivý a přitom obsahuje celou řadu pro úpravu čb rtg snímků sofistikovaných funkcí, úprava ve výřezu, přidat/ubrat gama záření, míchání barevných kanálů, úprava sytosti, kontrastu, reverzní zobrazení apod. Velmi dobrý poměr cena/výkon. (www.zoner.cz)

              Zhotovení snímků fakturujeme praktickým zubním lékařům, kteří je indikovali a to souhrnně, vždy 1x za 3 měsíce.
  Součástí faktury je i seznam provedených snímků. Prosím, zkontrolujte si vždy tento seznam, i přes všechnu snahu se nám někdy, bohužel, podaří drobná záměna, zejména u lékařů- manželů apod. :-)
  Taktéž touto cestou děkujeme předem za  včasné nahlášení případných změn ve fakturačních údajích.

              Zhotovení panoramatického snímku hradí pojišťovna PZL s odborností 014 s omezením 1x2 roky a ortodontistům (odbornost 015) bez omezení. Do cen stanovených pojišťovnou se zatím vejdeme , nevybíráme žádné doplatky (ani event. za fotografický papír apod).

   

  Děkuji Vám za pochopení,

  MUDr. Eva Šrámková
  ortodoncie
  Denisovo nábř. 665
  Náchod, 547 01

  tel: (+420) 491 420 038
  IČO : 70 89 20 59

  ortodoncie.sramkova@tiscali.cz

  rtg@ortodoncie-sramkova.cz